Xà beng nhổ đinh, một đầu cong một đầu nhọn. Thanh cạy dùng tháo rỡ các tấm gỗ, kim loại hoặc ra vào vỏ xe hơi. Dùng trong bảo trì bảo dưỡng xe ô tô, xe gắn máy hoặc công nghiệp.

Hiển thị tất cả 5 kết quả