Máy phát điện mini dùng cho các tác vụ ngoài công trường hoặc dự phòng khẩn cấp. Bạn có thể kéo di chuyển mọi nơi hoặc xách tay.

Hiển thị kết quả duy nhất