Kìm đa năng hay kềm răng đầu bằng đều cùng là một loại, chỉ khác tên gọi theo thói quen hoặc công dụng. Thuật ngữ tiếng Anh là Combination Pliers, kìm kết hợp nhiều chứng năng vào một dụng cụ, vì thế dùng từ “đa năng” cũng đúng. Tuy nhiên chúng dễ nhầm với một loại kìm khác cũng “nhiều năng” không kém. Thực ra có vài loại kìm răng đầu bằng, nhưng vì có nhiều biến thể trong cách thức làm lớp bọc cho cán.

Đối với người không chuyên, việc nhiều thứ loằng ngoằng sẽ dễ làm cho bạn bối rối. Bạn bỏ qua thứ lằng nhằng đó đi, hãy chọn kiểu cán nó vừa mắt với bạn thì phang cho nó nhanh. Dùng vài lần tự dưng bạn sẽ có các cảm nhận khác nhau về lớp bọc cán. Khi cảm giác thay đổi và phân biệt được, bạn tìm hiểu thêm sẽ dễ hơn. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ có 2 loại là dùng cho ngành điện và không điên nặng (điện).

Hiển thị tất cả 4 kết quả