Những thức không biết phân loại vào đâu, consumable, vật tư linh tinh lắt nhắt. Thuộc dòng hàng chổi cùn giẻ rách, tả pí lù.

Hiển thị kết quả duy nhất