Máy lốc tôn, máy cuốn hay uốn cong các tấm kim loại dùng 3 rulo.

Hiển thị kết quả duy nhất