Máy mài để bàn là loại không cầm được ở trên tay thì phải đặt xuống bàn hoặc bệ đỡ hay giá đỡ.😂

Hiển thị tất cả 7 kết quả