Đối tác Titania

Hiện nay chúng tôi đang cần tìm đại lý trên toàn quốc, phân phối sản phẩm được bán trên TITANIA.VN. Đại lý sẽ được phân bổ theo vùng địa lý đăng ký. Tất cả các nhu cầu phát sinh từ vùng địa lý được ủy quyền, chúng tôi sẽ chuyển tiếp cho nhà phân phối.

  • Hỗ trợ chi phí marketing online và các tài liệu kỹ thuật, poster, tờ rơi. Ưu đãi giá đặc biệt cho hàng mẫu trưng bày.
  • Miễn phí kệ treo trưng bày dụng cụ khi có stock hàng từ 30 triệu trở lên.
  • Chính sách giá ưu đãi. Chiết khấu đại lý cao.
  • Phương thức thanh toán linh hoạt.
  • Chuyển tiếp tất cả các nhu cầu thuộc vùng quản lý của đại lý. Trừ các dự án có đăng ký.

Tiêu chuẩn hay tiêu chi cho từng cấp đại lý như sau:

Doanh số sẽ tổng kết mỗi 6 tháng và hằng năm. Doanh số dựa trên giá trị đặt hàng tại thời điểm thống kê 30/6 và 31/12 hàng năm. Doanh số bán không bao gồm các hàng hóa tặng hoặc khuyến mãi.

Đại lý cấp 1: Doanh số 6 tháng đầu năm lớn hơn 100 triệu cho năm thứ 2 trở đi. 300 triệu cho cả năm tính từ năm thứ 2 trở đi.

Đại lý cấp 2: Doanh số 6 tháng đầu năm lớn hơn hoặc bằng 60 triệu chưa VAT. 200 triệu cho cả năm.

Đại lý cấp 3: Các công ty thương mại vãng lai: Có chính sách riêng.

Tùy theo cấp đại lý, chúng tôi có chính sách ưu đãi về giá khác nhau. Chính sách giá sẽ thay đổi vào 2 thời điểm xét doanh số ở trên hoặc điều kiện doanh số tới trước sẽ thay đổi ngay lập tức hệ số chiết khấu.

Các địa lý cấp 1 không được bán mặt hàng cạnh tranh với với các sản phẩm của TITANIA. Nếu có trên website hoặc chúng tôi phát hiện, chính sách giá sẽ lập tức thay đổi. Ngoại trừ có thỏa thuận riêng.

Các đại lý sẽ được hỗ trợ về mọi mặt trong bán hàng theo chính sách đại lý của CÔNG TY TITAN.

ĐĂNG KÝ NGAY LÀM ĐỐI TÁC