Buy n Sales, nơi quy tụ những hạng mục hàng hóa mua bán sang tay. Hàng có trong danh mục của khách yêu cầu được gom lại cho trọn gói đơn hàng. Không phải danh mục cung cấp chính của Cty CP Kỹ Thuật Titan.

Danh mục này hình thành như một cách gắn kết cùng khách hàng và giảm bớt các bước xử lý văn bản giấy tờ cho quý khách. Xem như một giá trị công thêm (Added Value) và chia sẻ lợi ích với đối tác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.