M218 bộ taro ren 110 chi tiết trong ngoài kết hợp, Tungsten

M312/P Bộ taro ren trong 8 chi tiết bao gồm các size từ M3 đến M12

E001 bộ nhổ bulong gãy 5 cây từ M3 đến M18, nhổ ốc gãy FERVI – Italia

M100 Bộ tarô bàn ren bao gồm 45 chi tiết từ M6 đến M24

Showing all 21 results