Búa kỹ thuật cán bằng nhựa tổng hợp, bọc cao su chống tuột tay. Chuôi búa được làm loe phần cuối, tay cầm thon theo nắm tay. Đầu búa liên kết với cán bằng chốt trong, chống văng đầu sắt.

Showing all 24 results