Bộ cảo trong tháo vòng bi có đường kính từ 12-70mm. Kukko 25-B

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã SP: 25-B

Bộ cảo trong chuyên dụng tháo bạc đạn có đường kính trong từ Ø12 – 70mm, gồm 08 loại đầu nở cảo trong tương ứng với từng loại kích thước đường kính trong vòng bi & 02 cảo 2 chấu chân tỳ. Hàng chính hãng Kukko – Germany.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Bộ cảo trong tháo vòng bi có đường kính từ 12-70mm. Kukko 25-B

Bộ cảo trong tháo vòng bi có đường kính từ 12-70mm. Kukko 25-B

Bộ cảo trong tháo vòng bi 12-70mm

+ 22-1 Cảo 2 chấu chân tỳ

  • Độ mở max 55mm
  • Tầm với 120mm
  • Tải trọng 3 tấn
  • Trọng lượng 690g

+ 22-2 Cảo 2 chấu chân tỳ

  • Độ mở max 100mm
  • Tầm với 165mm
  • Tải trọng 4 tấn
  • Trọng lượng 1873g

+ 08 đầu nở cảo trong:

Model Độ mở ngàm
Ømm
Độ sâu ngàm
mm
Chiều dài tổng
mm
Mã ISO vòng bi
21-1 12 – 16mm 25mm 72mm 6001; 6201; 6301; 6801; 6901; 16001; 16101; 61801; 61901; 62201;
62301; 6002; 6202; 6302; 6802; 6902; 16002; 61802; 61902
21-2 14 – 19mm 27mm 72mm 6002; 6202; 6302; 6802; 6902; 16002; 61802; 61902; 6003;
6203; 6303; 6403; 6803; 6903; 16003; 61803; 61903
21-3 18 – 23mm 35mm 89mm 6004; 6204; 6304; 6404; 6804; 6904; 16004; 61804; 61904
21-4 20 – 30mm 40mm 92mm 6004; 6204; 6304; 6404; 6804; 6904; 16004; 61804; 61904; 6005; 6205; 6305; 6405;
6805; 6905; 16005; 61805; 61905; 6006; 6206; 6306; 6406; 16006; 61806; 61906
21-5 28 – 40mm 30mm 101mm 6006; 6206; 6306; 6406; 16006; 61806; 61906; 6007; 6207; 6307; 6407;
16007; 61807; 61907; 6008; 6208; 6308; 6408; 16008; 61808; 61908
21-6 35 – 46mm 50mm 113mm 6007; 6207; 6307; 6407; 16007; 61807; 61907; 6008; 6208; 6308; 6408;
16008; 61808; 61908; 6009; 6209; 6309; 6409; 16009; 61809; 61909
21-7 45 – 58mm 85mm 135mm 6009; 6209; 6309; 6409; 16009; 61809; 61909; 6010; 6210; 6310; 6410;
16010; 61810; 61910; 6011; 6211; 6311; 6411; 16011; 61811; 61911
21-8 56 – 70mm 85mm 133mm 6012; 6212; 6312; 6412; 16012; 61812; 61912; 6013;
6213; 6313; 16013; 61913; 6014; 6214; 6314; 16014

+ 01 tip dầu bôi trơn
+ Đựng trong vali nhựa chuyên nghiệp

Thông tin bổ sung
Nhà sản xuất

Xuất xứ

CHLB Đức