Mỏ lết thông dụng bao gồm mỏ lết thường, mỏ lết răng dùng để mở ống nước mỗi loại có một công dụng khác nhau, những sản phẩm này được sản xuất bởi hãng FERVI Italia

Vật liệu muôn thở vẫn là Chrome Vanadium, nếu nhìn sơ qua về bên ngoài thì tất cả các mỏ lết đều được làm bằng Chrome Vanadium đều giống nhau, chỉ khác nhau về công nghệ luyện kim của từng hãng và từng nước sản xuất.

Mỏ lết thường cán bọc nhựa

Size thông dụng nhất là loại mỏ lết 10 inch tương đương với chiều dài 250mm

Model Độ mở ngàm Size hệ inch Chiều dài tổng
0084/150 18mm 6″ 150mm
0084/250 30mm 10″ 250mm
0084/375 48mm 15″ 375mm

Mỏ lết răng mở ống nước

Model Độ mở ngàm Chiều dài tổng Size hệ inch
0130/350 50 mm 350mm 14″
0130/600 90 mm 600mm 24″

Kìm mở ống nước

Model Size hệ inch Chiều dài tổng Độ mở ngàm
0227/340 1” 340mm 41 mm
0227/440 1,5” 440mm 62 mm
0227/580 2” 580mm 75 mm
0227/700 3” 700mm 100 mm

Hiển thị tất cả 4 kết quả