Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch 153, hợp kim Al-Cu chống cháy nổ

Mã SP: 153-AlCu

Mô tả

Cờ lê 2 đầu vòng hệ inch 153, hợp kim Al-Cu chống cháy nổ

  Mã sp Giá Mua Size cờ lêChiều dài tổng
  153-1002-AlCu Liên hệ
1/4*5/16115mm
  153-1004-AlCu Liên hệ
5/16*3/8125mm
  153-1006-AlCu Liên hệ
3/8*7/16140mm
  153-1008-AlCu Liên hệ
7/16*1/2155mm
  153-1010-AlCu Liên hệ
1/2*9/16175mm
  153-1012-AlCu Liên hệ
9/16*5/8215mm
  153-1014-AlCu Liên hệ
5/8*11/16220mm
  153-1016-AlCu Liên hệ
11/16*3/4245mm
  153-1018-AlCu Liên hệ
3/4*13/16255mm
  153-1020-AlCu Liên hệ
13/16*7/8275mm
  153-1022-AlCu Liên hệ
7/8*15/16305mm
  153-1024-AlCu Liên hệ
15/16*1310mm
  153-1026-AlCu Liên hệ
1*1-1/16330mm
  153-1028-AlCu Liên hệ
1-1/16*1-1/8330mm
  153-1030-AlCu Liên hệ
1-1/8*1-3/16370mm
  153-1032-AlCu Liên hệ
1-3/16*1-1/4370mm
  153-1034-AlCu Liên hệ
1-1/4*1-5/16380mm
  153-1036-AlCu Liên hệ
1-5/16*1-3/8410mm
  153-1038-AlCu Liên hệ
1-3/8*1-7/16410mm
  153-1040-AlCu Liên hệ
1-7/16*1-5/8450mm
  153-1042-AlCu Liên hệ
1-1/2*1-9/16460mm
  153-1044-AlCu Liên hệ
1-5/8*1-13/16470mm
  153-1046-AlCu Liên hệ
1-13/16*2490mm
  153-1048-AlCu Liên hệ
2*2-3/16510mm
  153-1050-AlCu Liên hệ
2*2-3/8520mm
  153-1052-AlCu Liên hệ
2-3/16*2-3/8530mm
  153-1054-AlCu Liên hệ
2-3/8*2-3/4560mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Thông tin bổ sung
Vật liệu

Al Cu

Nhà sản xuất

Xuất xứ

Made in China