0712/010 Bộ cưa lỗ khoan 21 chi tiết. HSS M3

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 0712/010

Số chi tiết: 21.
Vật liệu: HSS M3.
Hàng chính hãng FERVI Italia.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

0712/010 Bộ cưa lỗ khoan 21 chi tiết. HSS M3

Thông tin bổ sung
Số chi tiết

21

Vật liệu

HSS – Co 8% M42

Nhà sản xuất