Danh sách hàng khuyến mãi tuần 28 hãng MATADOR của Đức Leave a comment

STT Mã hàng Mô tả kỹ thuật Hình Đơn vị
1 0250 0001 0250 0001 cờ lê thẳng 2 đầu vòng hở mở bugi, ngàm 6 cạnh, dài 150mm
- Chiều dài tổng: 150mm
- Size cờ lê: 10 x 11mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0250 0001 cờ lê thẳng 2 đầu vòng hở mở bugi Matador Cái
2 0250 0002 0250 0002 cờ lê chữ Z 2 đầu vòng hở mở bugi, ngàm 6 cạnh. MATADOR
- Chiều dài tổng: 150mm
- Size cờ lê: 10 x 11mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0250 0002 cờ lê chữ Z 2 đầu vòng hở Matador Cái
3 0366 0001 0366 0001 đầu tuýp mở bugi có tay cầm, dài 155mm. MATADOR Germany
- Size đầu tuýp: 16 x 20.8mm
- Chiều dài tổng: 155mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0366 0001 đầu tuýp mở bugi có tay cầm Matador
4 0440 0100 Lục giác đầu bằng 10mm chuẩn DIN 911
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 911.
- Vật liệu Chrome Vanadium, mạ Crom.
- Kiểu đầu lục giác: đầu bằng
- Nhà sản xuất: Matador Germany.
- Size lục giác: 10 mm
0440 lục giác hệ mét chuẩn ISO 2936, DIN 911 - Matador Cái
5 0440 0120 Lục giác đầu bằng 12mm chuẩn DIN 911
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 911.
- Vật liệu Chrome Vanadium, mạ Crom.
- Kiểu đầu lục giác: đầu bằng
- Nhà sản xuất: Matador Germany.
- Size lục giác: 12 mm
0440 lục giác hệ mét chuẩn ISO 2936, DIN 911 - Matador Cái
6 0440 0270 Lục giác đầu bằng 27mm chuẩn DIN 911
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 911.
- Vật liệu Chrome Vanadium, mạ Crom.
- Kiểu đầu lục giác: đầu bằng
- Nhà sản xuất: Matador Germany.
- Size lục giác: 27mm
0440 lục giác hệ mét chuẩn ISO 2936, DIN 911 - Matador Cái
7 0440 0320 Lục giác đầu bằng 32mm chuẩn DIN 911
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 911.
- Vật liệu Chrome Vanadium, mạ Crom.
- Kiểu đầu lục giác: đầu bằng
- Nhà sản xuất: Matador Germany.
- Size lục giác: 32mm
0440 lục giác hệ mét chuẩn ISO 2936, DIN 911 - Matador Cái
8 0440 0360 Lục giác đầu bằng 36mm chuẩn DIN 911
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN 911.
- Vật liệu Chrome Vanadium, mạ Crom.
- Kiểu đầu lục giác: đầu bằng
- Nhà sản xuất: Matador Germany.
- Size lục giác: 36mm
0440 lục giác hệ mét chuẩn ISO 2936, DIN 911 - Matador Cái
9 0441 0100 Lục giác chữ L 10mm, chuẩn ISO 2936, DIN 911
- Chiều dài tổng: 232mm
- Size lục giác: 10 mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0441- lục giác chữ L 10-14mm chuẩn ISO 2936, DIN 911 Cái
10 0441 0120 Lục giác chữ L 12mm, chuẩn ISO 2936, DIN 911
- Chiều dài tổng: 258mm
- Size lục giác: 12 mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0441- lục giác chữ L 10-14mm chuẩn ISO 2936, DIN 911 Cái
11 0441 0140 Lục giác chữ L 14mm, chuẩn ISO 2936, DIN 911
- Chiều dài tổng: 290mm
- Size lục giác: 14 mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0441- lục giác chữ L 10-14mm chuẩn ISO 2936, DIN 911 Cái
12 0551 0001 0551 0001 kìm bóp cổ dê chụp bụi láp và thước lái. Matador Germany
- Độ mở ngàm: 45mm
- Chiều dài tổng: 270mm
- Trọng lượng: 570g
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0551 0001 kìm bóp cổ dê chụp bụi láp và thước lái
13 0584 0410 05840410 Kìm mở phe trong 85-140mm, đầu cong 90 độ.
- Nhà sản xuất: MATADOR
05840410 Kìm mở phe trong 85-140mm, đầu cong 90 độ.
14 0652 1055 Tua vít đóng dài 200mm đầu dẹt, thân lục lăng 5mm, tiêu chuẩn DIN ISO 2380-2
- Kích thước lưỡi tua vít: 1.0x5.5 mm
- Size lục lăng: 5mm
- Chiều dài tổng: 200mm
- Chiều dài lưỡi: 100 mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0652 Tua vít 2 cạnh, dài 200-320mm. Matador Germany Cái
15 0652 1280 Tua vít đóng dài 260mm đầu dẹt, thân lục lăng 8mm, tiêu chuẩn DIN ISO 2380-2
- Kích thước lưỡi tua vít: 1.2x8.0mm
- Size lục lăng: 8mm
- Chiều dài tổng: 260mm
- Chiều dài lưỡi: 150mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0652 Tua vít 2 cạnh, dài 200-320mm. Matador Germany Cái
16 0653 0010 Tuốc nơ vít đóng 4 cạnh PH 1, thân lục lăng 5mm, chuẩn DIN ISO 8764-2
- Size đầu vít: PH 1
- Size lục lăng: 5mm
- Chiều dài tổng: 180mm
- Chiều dài lưỡi: 80mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0653- tuốc nơ vít đóng 4 cạnh, thân lục lăng
17 0653 0040 Tuốc nơ vít đóng 4 cạnh PH 4, thân lục lăng 10mm, chuẩn DIN ISO 8764-2
- Size đầu vít: PH 4
- Size lục lăng: 10mm
- Chiều dài tổng: 320mm
- Chiều dài lưỡi: 200mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0653- tuốc nơ vít đóng 4 cạnh, thân lục lăng
18 0670 0060 0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125
- Size lục giác: 6 mm
- Chiều dài tổng: 410mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3125
- Vật liệu: Chrome Vanadium
0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125 Cái
19 0670 0070 0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125
- Size lục giác: 7 mm
- Chiều dài tổng: 410mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3125
- Vật liệu: Chrome Vanadium
0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125 Cái
20 0670 0080 0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125
- Size lục giác: 8 mm
- Chiều dài tổng: 410mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3125
- Vật liệu: Chrome Vanadium
0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125 Cái
21 0670 0100 0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125
- Size lục giác: 10 mm
- Chiều dài tổng: 410mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3125
- Vật liệu: Chrome Vanadium
0670 Tua vít lục giác âm 6-10mm, chuẩn DIN 3125 Cái
22 0671 0055 Đầu tuýp lục giác 5.5mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 5.5mm
- Size đầu bulong: M3
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
23 0671 0060 Đầu tuýp lục giác 6mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 6mm
- Size đầu bulong: M3.5
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
24 0671 0070 Đầu tuýp lục giác 7mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 7mm
- Size đầu bulong: M4
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
25 0671 0110 Đầu tuýp lục giác 11mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 11mm
- Size đầu bulong: M7
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
26 0671 0130 Đầu tuýp lục giác 13mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 13mm
- Size đầu bulong: M8
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
27 0671 0140 Đầu tuýp lục giác 14mm có tay vặn kiểu chữ T, dài 230mm
- Chiều dài tổng: 230mm
- Size lục giác: 14mm
- Size đầu bulong: -
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0671- đầu tuýp lục giác có tay vặn kiểu chữ T Cái
28 0754 0003 07540003 Thanh cạy, tháo vỏ xe 500mm, Matador Germany
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
07540003 Thanh cạy, tháo vỏ xe 500mm, Matador Germany Cái
29 0808 0010 0808 0010 mỏ lết xích 14 lưỡi cắt ống xả xe hơi, ống đồng, nhựa
0808 0010 mỏ lết xích 14 lưỡi cắt ống xả xe hơi
30 0840 0001 08400001 Dụng cụ tháo taplo nội ngoại thất xe hơi bằng kim loại đầu dẹp - bằng, Matador Germany
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
08400001 Dụng cụ tháo taplo nội ngoại thất xe hơi bằng kim loại đầu dẹp - bằng, Matador Germany Cái
31 0842 0001 08420001 Dụng cụ tháo taplo nội ngoại thất xe hơi bằng kim loại
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
08420001 Dụng cụ tháo taplo nội ngoại thất xe hơi bằng kim loại, Matador Germany Cái
32 0843 0004 08430004 Cây nêm, chốt dẹt bằng nhựa 210mm, Matador Germany
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
08430004 Cây nêm, chốt dẹt bằng nhựa 210mm, Matador Germany Cái
33 0854 0001 08540001 Giũa má phanh, thắng, bố thắng, Matador
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
08540001 Giũa má phanh, thắng, bố thắng, Matador Cái
34 3081 0208 Tuýp socket nối dài 65mm, đầu nối 3/8 inch, size 20,8mm, chuyên dụng mở bugi, Matador
- Size đầu tuýp: 20,8mm
- Chiều dài socket: 65mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
3081 0180 Đầu vặn socket nối dài 65mm, chuyên dụng mở bugi, Matador Cái
35 3081 0180 Tuýp socket nối dài 65mm, đầu nối 3/8 inch, size 18mm, chuyên dụng mở bugi, Matador
- Size đầu tuýp: 18mm
- Chiều dài socket: 65mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
3081 0180 Đầu vặn socket nối dài 65mm, chuyên dụng mở bugi, Matador Cái
36 3081 0160 Tuýp socket nối dài 65mm, đầu nối 3/8 inch, size 16mm, chuyên dụng mở bugi, Matador
- Size đầu tuýp: 16mm
- Chiều dài socket: 65mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
3081 0180 Đầu vặn socket nối dài 65mm, chuyên dụng mở bugi, Matador Cái
37 4081 0208 Đầu vặn socket nối dài 65mm, size 20,8mm, chuyên dụng mở bugi, Matador
- Size đầu tuýp: 20,8mm
- Chiều dài socket: 65mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
4081 0208 Đầu vặn socket nối dài 65mm, chuyên dụng mở bugi, Matador Cái
38 4081 0180 Đầu vặn socket nối dài 65mm, size 18mm, chuyên dụng mở bugi, Matador
- Size đầu tuýp: 18mm
- Chiều dài socket: 65mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
4081 0208 Đầu vặn socket nối dài 65mm, chuyên dụng mở bugi, Matador Cái
39 7006 9001 7006 9001 bộ sủi cạo gỉ bằng khí nén 9 chi tiết. MATADOR Germany
- Số chi tiết: 9
- Trọng lượng: 3.3kg
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
7006 9001 bộ sủi cạo gỉ bằng khí nén 9 chi tiết Bộ
40 7481 1210 Đầu khẩu 1/2 inch, kích thước 21mm, loại dài 86mm
- Trọng lượng: 270 g
- Size: 21mm
- Chiều dài socket: 86mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
7481 Đầu khẩu socket 1,2 inch loại dài 86mm Matador Cái
41 7481 1170 Đầu khẩu 1/2 inch, kích thước 17mm, loại dài 86mm
- Trọng lượng: 220 g
- Size: 17mm
- Chiều dài socket: 86mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
7481 Đầu khẩu socket 1,2 inch loại dài 86mm Matador Cái
42 4092 0400 4092 0400 tuýp đầu sao TX40, đầu vuông 1/2 inch
- Chiều dài tổng: 62mm
- Chiều dài lưỡi: 24mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
4092 0400 tuýp đầu sao TX40, đầu vuông 1/2 inch Cái
43 7005 0010 70050010 Ống khí nén bằng nhựa PU dài 20 mét, Matador
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
70050010 Ống khí nén bằng nhựa PU dài 20 mét, Matador Cái
44 0615 1265 Tua vít dẹt tay cầm nhựa dài 255mm
- Kích thước mũi vít: 1.2x6.5mm
- Chiều dài tổng: 255mm
- Chiều dài lưỡi: 150mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
0615- tua vít dẹt tay cầm nhựa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết đánh giá hữu ích cho người mua và là tăng thêm hiểu biết về sản phẩm.
Chúng tôi sẽ có quà tặng có giá trị để ghi nhận sự đóng góp của các bạn.