Bộ lục giác 0090, 10 cây từ 1,5 – 10mm, kiểu móc khóa. Fervi Italia

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 0090

Số cây: 10 gồm các  Size: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5- 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm. Các chi tiết được xâu với nhau tạo thành 1 chuỗi như móc khóa. Hàng chính hãng Ferrvi – Italia.

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

0090 Bộ lục giác 10 cây từ 1,5 – 10mm, kiểu móc khóa. Fervi Italia

Danh mục:
Thông tin bổ sung
Số chi tiết

10

Nhà sản xuất

Xuất xứ

Made in China

Sản phẩm tương tự