Đầu cảo trong 21-, độ mở ngàm 12-46mm Kukko Germany

Mã SP: 21-

Đầu cảo trong độ mở ngàm 12-46mm phiên bản màu trắng mạ crom. Có chốt an toàn bên trong để giới hạn độ mở ngàm quá mức làm hỏng đầu cảo. Kukko Germany.

Mô tả

Bảng tra cứu búa trượt và counter supports có hỗ trợ kết nối của Kukko

Model Búa trượt mã Counter supports mã
21-1 22-0  22-1
21-2 22-0  22-1
21-3 22-0, 22-0 22-1, 22-2
21-4 22-0, 22-0 22-1, 22-2
21-5 22-0, 22-0 22-1, 22-2
21-6 22-0-1 22-2, 22-3

đầu cảo trong 21-5 sản xuất tại Đức

  Mã sp Mua Độ mở ngàmĐộ sâu ngàm
21-1
12-16mm25mm
21-2
14-19mm27mm
21-3
18-23mm35mm
21-4
20-30mm40mm
21-5
28-40mm23mm
21-6
35-46mm50mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Thông tin bổ sung
Nhà sản xuất

Xuất xứ

CHLB Đức