Danh sách hàng khuyến mãi tuần 30/2020 Leave a comment

STT Mã hàng Mô tả kỹ thuật Hình Đơn vị
1 SN4E3C015 SN4E3C015 Bộ đầu tuýp 15 món từ 8-24mm, đầu vuông 1/2
- Số chi tiết: 15
- Các size trong bộ: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm, kèm 1 cần tự động
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Vật liệu: Cr-V
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
SN4E3C015 Bộ đầu tuýp 15 món từ 8-24mm, đầu vuông 1/2" Bộ
2 7475 9001 7475 9001 bộ đầu tuýp đen 14 chi tiết 10-24mm cho máy xiết bulong
- Số chi tiết: 14
- Các size trong bộ: 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
7475 9001 bộ đầu tuýp đen 14 chi tiết 10-24mm cho máy xiết bulong Bộ
3 0700/08 Cờ lê vòng miệng tự động 8mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 8mm
- Chiều dài tổng: 140mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
4 0700/09 Cờ lê vòng miệng tự động 9mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 9mm
- Chiều dài tổng: 150mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
5 0700/10 Cờ lê vòng miệng tự động 10mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 10 mm
- Chiều dài tổng: 160mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
6 0700/11 Cờ lê vòng miệng tự động 11mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 11 mm
- Chiều dài tổng: 165mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
7 0700/12 Cờ lê vòng miệng tự động 12mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 12 mm
- Chiều dài tổng: 172mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
8 0700/13 Cờ lê vòng miệng tự động 13mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 13 mm
- Chiều dài tổng: 180mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
9 0700/14 Cờ lê vòng miệng tự động 14mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 14 mm
- Chiều dài tổng: 190mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
10 0700/15 Cờ lê vòng miệng tự động 15mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 15 mm
- Chiều dài tổng: 220mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
11 0700/16 Cờ lê vòng miệng tự động 16mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 16 mm
- Chiều dài tổng: 221mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
12 0700/17 Cờ lê vòng miệng tự động 17mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 17 mm
- Chiều dài tổng: 225mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
13 0700/18 Cờ lê vòng miệng tự động 18mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 18 mm
- Chiều dài tổng: 238mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
14 0700/19 Cờ lê vòng miệng tự động 19mm loại thẳng, lật đảo chiều
- Loại lật đảo chiều, thẳng.
- Cơ cấu 12 răng, góc xoay hiệu dụng 5 độ.
- Bề mặt mạ bóng crome
- Size: 19 mm
- Chiều dài tổng: 248mm
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
0700 Series Cờ lê tự động loại vòng miệng 8-19mm. Fervi Italia Cái
15 BN4E3N008A Đầu tuýp 6 cạnh 8mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 8 mm
- Đk đầu D1: 12,2 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
16 BN4E3N010A Đầu tuýp 6 cạnh 10mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 10 mm
- Đk đầu D1: 15 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
17 BN4E3N012A Đầu tuýp 6 cạnh 12mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 12 mm
- Đk đầu D1: 17,6 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
18 BN4E3N013A Đầu tuýp 6 cạnh 13mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 13 mm
- Đk đầu D1: 18,8 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
19 BN4E3N014A Đầu tuýp 6 cạnh 14mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 14 mm
- Đk đầu D1: 20,4 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
20 BN4E3N017A Đầu tuýp 6 cạnh 17mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 17 mm
- Đk đầu D1: 24 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
21 BN4E3N019A Đầu tuýp 6 cạnh 19mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 19 mm
- Đk đầu D1: 26 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
22 BN4E3N020A Đầu tuýp 6 cạnh 20mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 20 mm
- Đk đầu D1: 28 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
23 BN4E3N021A Đầu tuýp 6 cạnh 21mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 21 mm
- Đk đầu D1: 28 mm
- Đk đầu D2: 22 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
24 BN4E3N022A Đầu tuýp 6 cạnh 22mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 22 mm
- Đk đầu D1: 30 mm
- Đk đầu D2: 26 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
25 BN4E3N025A Đầu tuýp 6 cạnh 25mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 25 mm
- Đk đầu D1: 34 mm
- Đk đầu D2: 26 mm
- Chiều dài tổng: 42 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
26 BN4E3N024A Đầu tuýp 6 cạnh 24mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 24 mm
- Đk đầu D1: 32 mm
- Đk đầu D2: 26 mm
- Chiều dài tổng: 38 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
27 BN4E3N027A Đầu tuýp 6 cạnh 27mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 27 mm
- Đk đầu D1: 36 mm
- Đk đầu D2: 28 mm
- Chiều dài tổng: 42 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
28 BN4E3N030A Đầu tuýp 6 cạnh 30mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 30 mm
- Đk đầu D1: 40 mm
- Đk đầu D2: 28 mm
- Chiều dài tổng: 43 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
29 BN4E3N032A Đầu tuýp 6 cạnh 32mm, vuông 1/2. DIN 3124
- Size đầu tuýp: 32 mm
- Đk đầu D1: 42 mm
- Đk đầu D2: 28 mm
- Chiều dài tổng: 44 mm
- Tiêu chuẩn: DIN 3124
- Vật liệu: Chrome Vanadium, Cr-V
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Nhà sản xuất: FERVI – Italia
BN4E3Nx đầu tuýp 6 cạnh 8-32mm, vuông 1/2". Chuẩn DIN 3124 Cái
30 13-5 13-5 Đầu tuýp chuyển lắc léo 1/4 inch, dài 40mm. Elofort Germany
- Size đầu vuông: 1/4 inch
- Chiều dài tổng: 40mm
- Trọng lượng: 27g
- Vật liệu: Chrome Vanadium
- DIN 3123, Form C/ ISO 3316
- Nhà sản xuất: ELOFORT Germany
13-5 Đầu tuýp chuyển lắc léo 1/4 inch, dài 40mm. Elofort Germany Cái
31 23-UK 23UK bộ tuýp vít đa năng 15 chi tiết, có cần tự động ELOFORT Germany.
- Bộ đầu vít các loại bao gồm 15 chi tiết trong hộp nhựa, bỏ túi được.
- 01 khớp nối nhanh có nam châm
- 01 đầu kết nối 1/4″
- 01 tay vặn đảo chiều
- 03 socket size: 8; 9 và 10mm
- 01 mũi vít dẹt: 4 x 0,6mm
- 01 mũi vít bake: PH 1
- 01 đầu vít sao: TX-25
- 06 mũi lục giác: IN2; 2,5; 3; 4; 5 và 6
- Vật liệu: thép đặc biệt
- Tiêu chuẩn: DIN 3126, Form C 6.3
- Tất cả được sếp ngăn nắp trong hợp nhựa có móc treo
- Trọng lượng: 230g
- Nhà sản xuất: ELOFORT Germany
23UK bộ tuýp vít đa năng 15 chi tiết, có cần tự động ELOFORT Germany. Bộ
32 4061 0003 4061 0003 cần tự động đầu vuông 1/2 inch, có gạt đảo chiều
- Đầu vuông: 1/2 inch
- Chiều dài tổng: 250mm
- Nhà sản xuất: MATADOR
- Xuất xứ hàng hóa: CHLB Đức
4061 0003 cần tự động đầu vuông 1/2 inch Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết đánh giá hữu ích cho người mua và là tăng thêm hiểu biết về sản phẩm.
Chúng tôi sẽ có quà tặng có giá trị để ghi nhận sự đóng góp của các bạn.