40 Món khuyến mãi cuối tuần 13-2021 Leave a comment

STT Mã hàng Mô tả kỹ thuật Hình Đơn vị
1 BE30/16 Kìm đầu bằng, dài 160, cán bọc nhựa
- Chiều dài tổng: 160mm
- Kìm mũi bằng đa năng cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5766.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 160mm
- Chiều dài mũi: 46mm
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE30 kìm đầu bằng, kềm đa năng mũi bằng, cán bọc nhựa Cái
2 BE30/18 Kìm đầu bằng đa năng, cán bọc nhựa
- Chiều dài tổng: 180mm
- Kìm mũi bằng đa năng cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5766.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 180mm
- Chiều dài mũi: 50mm
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE30 kìm đầu bằng, kềm đa năng mũi bằng, cán bọc nhựa Cái
3 BE31/14 Kìm cắt, dài 180mm, chuẩn DIN ISO 5749
- Chiều dài tổng: 140mm
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5749
- Kiểu kìm: cắt cạnh
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
Cái
4 BE31/16 Kìm cắt 160mm
- Chiều dài tổng: 160 mm
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5749
- Kiểu kìm: cắt cạnh
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
Cái
5 BE32/18 Kìm cắt cạnh 180mm loại heavy duty, chuẩn DIN ISO 5749
- Chiều dài tổng: 180mm
- Cán bọc nhựa cứng cao cấp, đúc nguyên khối
- Có ngáng chống tuột tay về mũi kềm.
- Tay cầm ma sát tốt, cảm giác cầm chắc chắn.
- Vật liệu bằng hợp kim Chrome Vanadium
- Size của kềm: 7 inch
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5749
- Kiểu kìm: cắt cạnh
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE32 Kìm cắt đinh, kim loại 180-200mm, chuẩn DIN ISO 5749 Cái
6 BE32/20 Kìm cắt đinh, kim loại 200mm
- Chiều dài tổng: 200mm
- Cán bọc nhựa cứng cao cấp, đúc nguyên khối
- Có ngáng chống tuột tay về mũi kềm.
- Tay cầm ma sát tốt, cảm giác cầm chắc chắn.
- Vật liệu bằng hợp kim Chrome Vanadium
- Size của kềm: 8 inch
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5749
- Kiểu kìm: cắt cạnh
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE32 Kìm cắt đinh, kim loại 180-200mm, chuẩn DIN ISO 5749 Cái
7 BE33/17 Kìm mỏ nhọn 170mm
- Chiều dài tổng: 170mm
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 7 inch
- Chiều dài mũi: 70mm
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE33 kìm mỏ nhọn cán nhựa cứng, nhám, tiêu chuẩn DIN 5745 Cái
8 BE33/20 Kìm mỏ nhọn 200mm, cán nhựa cứng, nhám, mũi thẳng
- Chiều dài tổng: 200mm
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 8 inch
- Chiều dài mũi: 87,5mm
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE33 kìm mỏ nhọn cán nhựa cứng, nhám, tiêu chuẩn DIN 5745 Cái
9 BE34/17 Kìm mỏ nhọn đầu cong, dài 170mm, chuẩn DIN 5745
- Chiều dài tổng: 170mm
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 7 inch
- Chiều dài mũi: 63mm
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE34 kìm mỏ nhọn đầu cong 170-200mm, cán nhựa cứng, chuẩn DIN 5745 Cái
10 BE34/20 Kìm mỏ nhọn đầu cong, dài 200mm, chuẩn DIN 5745
- Chiều dài tổng: 200mm
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi cắt và răng tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Size của kềm: 8 inch
- Chiều dài mũi: 82mm
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE34 kìm mỏ nhọn đầu cong 170-200mm, cán nhựa cứng, chuẩn DIN 5745 Cái
11 BE35/14 Kìm mỏ nhọn đầu bằng 140mm
- Chiều dài tổng: 140 mm
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi được tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE35 Kìm mỏ nhọn đầu bằng 140-160mm. FERVI Italia Cái
12 BE35/16 Kìm mỏ nhọn đầu bằng 160mm
- Chiều dài tổng: 160 mm
- Cán bọc nhựa cao cấp.
- Vật liệu bằng thép đặc biệt, rèn nóng áp lực cao.
- Lưỡi được tôi cao tần, chống mài mòn.
- Cán nhựa 2 thành phần màu khác nhau.
- Tay cầm có ngáng chống tuột tay về phía mũi.
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Xuất xứ: EU
BE35 Kìm mỏ nhọn đầu bằng 140-160mm. FERVI Italia Cái
13 BE36/14 Kìm mỏ nhọn 170mm, cán nhựa cứng, nhám, tiêu chuẩn DIN 5745
- Chiều dài tổng: 140mm
– Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Chiều dài mũi: 48 mm
- Size của kềm: 5 inch
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
BE36 Kìm mũi tròn 140-160mm cán nhựa cứng, nhám, tiêu chuẩn DIN 5745 Cái
14 BE36/16 Kìm mỏ nhọn 200mm, cán nhựa cứng, nhám, mũi thẳng
- Chiều dài tổng: 160mm
– Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 5745
- Size của kềm: 6 inch
- Tiêu chuẩn: DIN 5745
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
BE36 Kìm mũi tròn 140-160mm cán nhựa cứng, nhám, tiêu chuẩn DIN 5745 Cái
15 0112 0112 Thước thủy điện tử 600mm, độ chính xác 0 ~ 90° x 4
– Số bọt thủy: 2 (1 đứng 1 ngang)
– Có từ tính
– Thang đo: 600 mm
– Độ chính xác: 0 ~ 90° x 4
– Reading: 0° & 90°: 0,05°; 0° – 89°: 0,1°
– Accuracy: 0° & 90°: ±0,05°; 0,1° – 89,9°: ±0,2°
– Tự động tắt trong 5 phút
– Sử dụng pin: 2 x AAA 1,5 V.
– Vật liệu: Nhôm
– Trọng lượng: 0,6 kg.
– Có kèm túi đựng thước bằng vải
– Nhà sản xuất: Fervi Italia
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
thước thủy điện tử 0112 fervi italia Cái
16 0807/150 0807/150 thước thủy có tia laser dài 150mm, 1 bọt thủy, khung nhôm
- Chiều dài tổng: 150mm
- Kích thước khung nhôm: 150 x 19 x 38 mm
- Màu sơn: vàng
- Số bọt thủy: 1
- Công suất laser: < 1mW
- Bước sóng laser: 650 nm
- Cấp an toàn: Class II
- Khoảng cách chiếu xa: 30mm
- Nguồn cấp: 2 x 1,5V AAA
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
0807-150 thước thủy có tia laser dài 150mm, 1 bọt thủy, khung nhôm Cái
17 0543 0543 Dụng cụ đo áp suất lốp xe hiển thị số 0.21÷10.34 bar
- Thang đo: 3÷150 psi, 0.21÷10.34 bar, 21÷1034 kPa
- Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ + 50° C
- Màn hình LCD hiển thị rõ nét.
- Pin sử dụng: 2 AA
- Vật liệu: nhựa ABS
- Trọng lượng: 0,152 kg
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
0543 Cảm biến đo áp suất lốp xe hiển thị số 0.21÷10.34 bar Cái
18 27-125 27-125 Cờ lê lực 25 đến 125 Nm đầu vuông 3/8 inch
– Dải lực: 25-125 Nm
– Đầu vuông: 3/8″
– Chiều dài tổng: 420mm
– Trọng lượng: 900g
– Vật liệu: Alloy Steel 42CrMo
– Đáp ứng theo chuẩn: DIN 3120 / ISO 1174
- Nhà sản xuất: Elofort Germany
27-125 cờ lê lực 25 đến 125 Nm đầu vuông 3/8 inch ELOFORT Germany Cái
19 27-200 27-200 Cờ lê lực 40-200 Nm, đầu vuông 1/2 inch. ELOFORT Germany
– Dải lực: 40-200 Nm
– Đầu vuông: 1/2″
– Chiều dài tổng: 460mm
– Trọng lượng: 1000g
– Vật liệu: Alloy Steel 42CrMo
– Theo chuẩn: DIN 3120 / ISO 1174
- Nhà sản xuất: Elofort Germany
27-200 cờ lê lực 40 đến 200 Nm đầu vuông 1/2 inch ELOFORT Germany Cái
20 0831/175 Kềm mỏ quạ 175mm, kềm nước Water Pump Plier
- Kềm mỏ quạ chuyên dụng trong đường ống, ngành nước.
- Cán bọc nhựa, tay cầm êm, dễ vận hành.
- Điều chỉnh mở ngàm theo nhiều nấc cố định.
- Răng của kìm được tôi cứng cao tần, chống mài mòn.
- Size của kềm: 175mm
- Độ mở ngàm: 25mm
- Vật liệu: Cr-V
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 8976/C
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
0831 kìm mỏ quạ, kềm nước Water Pump Plier cán bọc nhựa Cái
21 0831/250 Kìm mỏ quạ 10 inch, kềm nước Water Pump Plier
- Kềm mỏ quạ chuyên dụng trong đường ống, ngành nước.
- Cán bọc nhựa, tay cầm êm, dễ vận hành.
- Điều chỉnh mở ngàm theo nhiều nấc cố định.
- Răng của kìm được tôi cứng cao tần, chống mài mòn.
- Size của kềm: 250mm
- Độ mở ngàm: 35mm
- Vật liệu: Cr-V
- Tiêu chuẩn: DIN ISO 8976/C
- Nhà sản xuất: Fervi Italia
0831 kìm mỏ quạ, kềm nước Water Pump Plier cán bọc nhựa Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết đánh giá hữu ích cho người mua và là tăng thêm hiểu biết về sản phẩm.
Chúng tôi sẽ có quà tặng có giá trị để ghi nhận sự đóng góp của các bạn.